اصولا Rewording و Rephrasing سرویسی است که در محدوده های کاری اساتید تعریف شده و این سرویس صرفا زمانی استفاده می شود که اساتیدی که قصد گرفتن مطلبی از مقاله نویسنده دیگری را دارند حتما بایستی برای جلوگیری از سرقت ادبی مطالب رو به طرز دیگری بیان نمایند تا اصالت مطلب حفظ شود. این نوع خدمات صرفا برای جملات یا عبارتی بکار می رود که نرم افزار Plagiarism  انها را بعنوان مطالب عینا کپی شده از مقاله دیگر شناسایی نموده است هر چند که استفاده مطالب در بعضی موارد در داخل مقاله عینا  از نویسنده دیگر بلامانع می باشند.