پرداخت الکترونیکی

 

 1- ابتدا وارد وبسایتtarjomeh.sbu.ac.ir   شوید.

2- ازبالای صفحه اصلی سایت ، گوشه سمت چپ گزینه " پرداخت الکترونیکی " را انتخاب نمایید.

3-  از صفحه باز شده "ورود به درگاه پرداخت" را کلیک و وارد "سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی " شوید.

4- گزینه " اشخاص حقیقی" را انتخاب نمایید.
5- فرم درخواستی را با دقت تکمیل نموده و از قسمت واحد دریافت کننده وجه گزینه “پردیس 2 دانشگاهی” را انتخاب نمایید.

6- در قسمت موضوع واریز وجه گزینه " دفتر ترجمه و ویرایش مرکز آموزش زبان های خارجی پردیس دانشگاهی 2 " را انتخاب نمایید.

7- در انتها گزینه " ادامه واریز " را کلیک و اطلاعات مربوط به کارت بانکی خود را وارد و شناسه پرداخت را دریافت نمایید.