دوره های برگزار شده

هدف از برگزاری کارگاه های آموزشی ترجمه ،کسب تجربه در کار و مقایسه ترجمه و دریافت بینشهای دقیق در کار ترجمه می باشد . فهرست کارگاه های برگزار شده در “دپارتمان ترجمه و ویرایش مرکز زبان دانشگاه شهید بهشتی” در زیر عنوان شده اند.برای کسب اطلاع درباره کارگاه ها و همچنین پیش ثبت نام در دوره ها می توانید با شماره تلفن های ۲۹۹۰۸۰۴۴ -۲۲۴۰۵۹۱۰ تماس حاصل فرمایید.