علاوه بر  انتخاب مترجم متخصص  وتوجه به تخصص هر فرد در ترجمه متون ، مواردی نظیر ضمانت برگشت هزینه ، اختصاص دادن بازه زمانی نامحدود جهت رفع نواقصی ، ویرایش و بازبینی رایگان ، انجام مجدد کار ، تغییر شخص مترجم ، ارائه نمونه کار رایگان و ... موجب گشته که "دپارتمان ترجمه  و ویرایش مرکز زبان شهید بهشتی "به یک دپارتمان ممتاز جهت ارائه خدمات ترجمه مبدل گردد.

اهمیت فعالیت های شبانه روزی "دپارتمان ترجمه و ویرایش مرکز زبان شهید بهشتی" زمانی مشخص می گردد که تقاضای کاربران گرامی فوری  بوده و می بایست در مدت زمان کوتاهی ترجمه و تایپ صورت گیرد. بنابراین این مجموعه در تلاش است که پاسخگوی نیازهای واقعی کاربران و مخاطبان خود باشد .