معرفی ترجمه شفاهی

ترجمه شفاهی یکی از خدمات ویژۀ در حوزه ترجمه است که به تخصص­های مرتبط نیاز دارد. دپارتمان ترچمه و ویرایش مرکز زبان دانشگاه شهید بهشتی با هدف پاسخ به نیاز جامعه در زمینه ترجمه شفاهی، به اشکال مختلف خدمات خود را ارائه می دهد. برای نمونه، جلسات کاری در شرکت‌های تجاری، حضور در نمایشگاه ها، تعامل با خارجی ها و هر موردی که افراد بیگانه در آن دخیل‌اند خدمات ترجمه شفاهی یک ضرورت است. در این زمینه، مترجم شفاهی، با تسلط به زبان مبدأ و موضوع مورد بحث وظیفه محوله را انجام می دهد. مثلاً ترجمۀ شفاهی یک همایش فلسفی را  فردی بر عهده می گیرد که علاوه بر انگلیسی زبان با حوزۀ فلسفه نیز آشنایی کامل دارد.

خدمات قابل ارائه

ترجمه همزمان سمینارها، همایش ها و کنفرانس های بین المللی

ترجمه شفاهی جلسات تجاری ، سفرهای خارجی و بازدیدها

ترجمه همزمان فیلم ها و آنونس های تبلیغاتی

مترجم همراه تورها یا بازدید گروهی

ترجمه پیاپی نشست های خبری

مترجم همراه تمام وقت

 

هزینه خدمات ترجمه شفاهی به دو دسته عمده پروژه ای و آزاد تقسیم می شود. شیوه دسته بندی به نوع خدمات مربوطه بستگی خواهد داشت و در هر دو نوع به شیوه ساعتی و یا روزانه برحسب میزان خدمت تقسیم می گردد. لیست هزینه ها را مشاهده نمایید. در صورتی که برای شما سئوالی باقیمانده است هم اکنون با ما مشاوره نمایید.