انتخاب مترجم تخصصی

اصلی ترین و اساسی ترین بخش فرایند خدماتی در دپارتمان ترجمه  و ویرایش مرکز زبان شهید بهشتی  انتخاب مترجم برتر است . دپارتمان در حین گزینش مترجمان تمام جوانب را سنجیده و حرفه ای ترین مترجمان را گرد هم آورده . تمامی مترجمان در آزمون استخدامی شرکت کرده اند و برترین ها برای خدمات ترجمه انتخاب شده اند. و مترجمی که توانایی مدیریت و انجام پروژه های تخصصی  به نحو احسن را دارد امتیاز لازم جهت همکاری با دپارتمان را پیدا می کند . در ضمن کلیه مترجمین این دپارتمان ملزم به شرکت در کارگاه هایی می باشد که برای ارتقای سطح دانش مترجمین و آشنایی با شیوه های نوین ترجمه در نظر گرفته شده است.