برگزاری اولین دوره آزمون استخدام مترجم

اخبار و اطلاع رسانی ها

 

دانلود برگه آزمون ( قرار گیری 11 صبح 5 آبان ماه )
ورود به صفحه 
سایت 2
اصلاح شده 1

مترجم متخصص
در
رشته های مختلف

مدیریت ، اقتصاد و حسابداری


روان شناسی و علوم اجتماعی


جغرافیا و برنامه ریزی شهری


حقوق و علوم سیاسی


هنر و ادبیات

کشاورزی و محیط زیست


پزشکی و سلامت


فنی و مهندسی


علوم پایه


معماری

هفت زبان